Манипулация на резултатите

Манипулиране на резултатите в търсещите машини

Публикувано на в SEO от Google+ профил:

В предишната статия говорихме за онлайн манипулацията и възможността за заблуждаване на търсещите машини. Сега ще обърнем по-специално внимание на манипулираненето на Google.

Как да  постигнем това? Какви  подходи трябва да използваме  и как работят? Какво всъщност се взема под внимание при подреждането на резултатите в търсачката?

Сега ще се насочим малко по – подробно в тази насока. За да отговорим на тези въпроси, трябва да изходим от позицията, която е насочена към основния алгоритъм за оценяване при търсене в мрежата и в частност този на GooglePageRank. Това е система за класифициране и определяне значимостта и полезността на сайтовете,  патентована от  най-голямата търсачка в уеб пространството. Тя определя важността и популярността на дадена страница, базирайки се на дадени параметри и връзки насочващи към нея от другите уеб страници.   Колкото повече и качествени са те,  толкова по – високa позиция заема страницата при подреждането на Google. Разбира се, PageRank съвсем не е единственият критерий, по който Google оценява нашия сайт. Най-често линкове се срещат в социалните мрежи – Facebook, Twitter и т.н. Там потребителите споделят своите предпочитания и интереси, което моментално ги прави предвидими и лесни за контролиране. Ето кое превръща социалките в  мястото, където най- лесно може да се упражни манипулация. Трябва да се има предвид, че линковете, набавени чрез големите социални мрежи, като Facebook например, не оказват влияние върху PageRank-а на страниците.

Освен линковете, под внимание се взема самото съдържание на страницата, и най-вече текстовете, публикувани в нея, количеството ключови думи, оригиналност и полезност на посланията. Точно в тази част от системата, своето място намира и копирайтингът. Обект на тази професия е създаването на текстове, които да съдържат  фиксирано количество ключови  думи и фрази – не толкова много, че Google да разчита текста като спам, но все пак достатъчно, за да могат да се изграждат линкове към други страници. Заедно с това, написаното трябва да предлага нещо ново, т.е. да е оригинално. Основната цел на търсачката е да предостави на потребителите  богата, разнообразна и полезна информация. Ето защо страниците на предни позиции в класирането трябва да предлагат полезна за потребителите информация. Повече от ясно е, че ако на челни места излизат  сайтове, които предлагат дублирано съдържание  използването на Google, Bing или която и да е друга търсачка, се обезсмисля напълно. Ето защо копирайтърите трябва да създават текстове, чието съдържание да няма еквивалент в интернет.  В крайна сметка,  това поставя копирайтинга, заедно с линкването, в основата на целия процес по оптимизиране, т.е. именно  текстовете и линковете с цел SEO, са тези, които влияят на класирането при онлайн търсенето. Фактът, че  цялата процедура е обмислена и планирана с точно определена цел, превръща целия процес, в чиято основа стоят  тези два компонента, в парадигма за упражняване на някакъв контрол над Google. И ето как вече обекта на манипулация е не потребителят, а системата. Както при всички видове манипулиране, така и в случая, основна роля играе текстът. Тук можем да си зададем интересния въпрос дали  авторът на текстовете за SEO оптимизация оказва въздействие върху работата на търсачката, или просто тя сама си влияе при тълкуването на посланията.

Ако се приеме , че копирайтърите пишат текстове, в които влагат конкретен замисъл, чрез който да се повлияе на резултатите  при търсене  в интернет, то тогава може да се направи извода , че авторът  оказва манипулативно въздействие върху търсачката, т.е. копирайтърът влияе на Google.

Може обаче да се разгледа и обратното положение – авторовият  замисъл да не е определящ за начина, по който текстът влияе върху резултата от търсенето в уеб. Тук се има предвид начина, по който Google ще оцени текста. Реално погледнато, по- голямата част от текстовете за SEO предават една и съща информация, или иначе казано са безполезни за потребителите, но въпреки това  алгоритъмът на търсачката  ги  оценява като оригинални, тъй като са базирани на синонимно пренаписване или перифразиране.  В случая изводът е следният: текстът за оптимизиране влияе на Google, защото търсачката като реципиент го приема за фактор, който й въздейства.

От която и позиция да се стартира, безспорно, писането за SEO дава резултат.  Създават се текстове, правят се линкове и цялата система, обвързана в тази ниша, работи ефективно. Оптимизаторите успяват да изкачат сайтовете си на челни позиции в Google, въпреки внедрените алгоритми за проверка и контрол Panda и  Penguin, и цялата дейност се развива на високи обороти. В крайна сметка, трябва да сме наясно, че  в същия момент, който търсачката промени алгоритмите си за класифициране на страниците в интернет, всички натрупани до този момент знания и практики за контрол над нея стават безполезни.