За саморекламата при рекламните агнеции

За саморекламата при рекламните агенции

Публикувано на в Реклама от Google+ профил:

Саморекламата е един от най-трудните проекти, които може да предприеме една рекламна агенция. Сигурно ще прозвучи странно за външни лица, че това би могло да бъде проблем. В края на краищата обаче, когато сте клиент, вие правите каквото желаете, нали? Е, за съжаление схващането е много по-идеалистично от реалността. Тук следва да споменем главните причини, поради които саморекламата е толкова трудна, както и няколко основни насоки, които можете да следвате, за да си гарантирате изпълнение на задачата.

Мините в саморекламата и как да ги прескачате:

1: Проектът не се приема на сериозно
Това е най-големият проблем при саморекламата. Някой (или комисия) в рамките на рекламната агенция решава, че е време да се поеме такава инициатива. Управителят провежда бърз разговор с някой от главния екип в кътчето за кафе. След това те попадат на творческия екип и споменават бегло, че някои идеи за самореклама биха били добри. И тогава всички се надяват, че проектът ще стане като магия и че ще е точно това, което всички в агенцията искат да видят и направят със съвсем малко суетене или усилие. Това е самозалъгване. Ако работата не се вземе на сериозно, тя няма да бъде сериозна. Дори няма да бъде посредствена. И в крайна сметка, проектът ще трябва да се връща назад, може би няколко пъти. Ако пък рекламната агенция е сериозна при работата по саморекламата, тя ще се направи по абсолютно същия начин, по който би се осъществил и платен проект на клиент, тоест добре.

2: Работата винаги е на заден план
Друг голям проблем с работата при саморекламата е, че тя винаги ще бъде задача, която е на заден план, защото платените проекти винаги имат предимство.

3: Няма инструкции
Всяка работа се нуждае от инструкции. Няма никакви извинения за липсата или заобикалянето им. Често отзивът при започването на проект за самореклама е „но всеки знае кои сме ние“ или „това е самореклама, ние можем да правим, каквото си искаме.“ Е, не. Винаги трябва да има стратегия, цел, набор от насоки, някаква посока и срок. Без инструкции вие поставяте един голям червен флаг, който казва, че „този проект не е от особено значение“.

4: Не е определен бюджет
Това може да бъде причина за някои големи главоболия. Творческият екип ще попита: „Какъв е бюджетът?“ и отделът по продажби ще каже „Няма такъв, правете това, което ви харесва!“. Разбира се, че всичко ще се провали, когато идеите са представени, а главният партньор обяви, че бюджетът за тази работа е два лева и една кора яйца. Бюджетът трябва да е ясен на всички от екипа.