Ролята на рекламата по време на промяна на фирмения бранд

Какво приложение намира рекламата в дейността на една фирма?

Публикувано на в Реклама от Google+ профил:

Цялостната промяна на бранда и изграждане на позитивни нагласи в потребителското мислене.

 В предходния материал посочихме някои от основните приложения на рекламата  в организацията и най -вече в работата на специалистите, работещи  в сферата на връзките с обществеността. Този път ще обърнем  внимание на бранда и в частност причините, поради които той бива променян.

Освен да гради положителни нагласи в публиките на дадена организация, цел на ПР дейността е и  разширяването на аудиториите или достигането до потребители, различни от досегашните. В тази насока сe предприемат драстични мерки като смяна на бранд, промяна на име,  слоган и т.н. Замисляли ли сте се колко често срещана е тази практика в момента и какъв широк диапазон от мотиви предразполагат към нея?

 Например за достигне до екологично настроените потребители, преди няколко години мобилната мрежа на Глобул изцяло промени бранда си. Сегашното лого не само печели клиенти сред еко настроените маси, но и създава позитивни нагласи за компанията сред цялата потребителска мрежа. Освен това затвърдиха и позициите си в началото на промяната чрез акция за рециклиране на стари телефонни апарати, което бе успешен ход за налагането на новия имидж.

 Такива резки изменения във визията на  компанията  могат да бъдат провокирани и от други мотиви, необвързани с маркетинга като обявяване на сливане. Пример за това е фирмата Виваком, формирала се след обединяването на домашната телефонна мрежа БТК  и  мобилния оператор Вивател. Целият процес бе оповестен с огромна рекламна кампания. Друга организация, която преди няколко години предприе подобни мерки със същата цел бе Blizoo, формирала се след сливане на телевизионните оператори Кейбълтел и Евроком. Подобни решения, обвързани с инвестиционния ПР,   са последвани с коренна промяна във визията на търговските структури, което от своя страна изисква шумно огласяване. Това пък на свой ред цели да запознае аудиториите с настъпилите промени и  да укрепи позициите на новосъздадената фирма на търговската сцена.

Промените в цялостния облик на една организация могат да бъдат средство, чрез което фирмата да демонстрира справянето с някакъв проблем и  затвърждаването на стабилни позиции на пазара. Като пример за търговска структура с подобна политика можем да посочим М-тел. Неотдавна мобилният оператор създаде нова клиентска платформа, покрай навлизането на която настъпиха проблеми при обслужването на потребителите й. Това събуди голям негативизъм в ползвателите на мобилната мрежа  и с цел да демонстрира изплуването от тази ситуация М-тел коренно промени бранда си.

Всички тези изменения и промени, които се предприемат от организациите, целят да спечелят потребителските симпатии, а също да задържат  и увеличат клиентските аудитории, като успоредно с това ограничат отрицателните отзиви по адрес на фирмата.

 Рекламата може да се превърне в успешна  стратегия за справяне с негативни мнения и критики, изказани в медиите. В началото споменахме, че тя е метод за поднасяне на планирана и целенасочена информация от производителя към потребителя.  Имайки възможността  да упражни контрол върху посланието, организацията може да превърне негативното отношение  сред аудиториите в позитивизъм. Като пример за такъв случай можем  да посочим НАЙК. Фирмата бе публикувала продължително реклама в пресата, за да отрече използването на непочтени методи в азиатските си фабрики.

Ето какъв широк диапазон на приложение намира рекламната дейност в управлението на една фирма и най- вече в дейността на  ПР специалистите. Този подход към обществените маси отдавна е излязъл от ограничената представа за способ, подчинен само и единствено  на маркетинга. Днес  рекламирането е практика, използвана с най- различни цели, като чрез нея организацията може да упражни контрол върху съдържанието, мястото и времето на посланието,  отправено към  потребителите.