Онлайн манипулацията

Манипулацията в интернет

Публикувано на в Реклама от Google+ профил:

Днес всяко живо същество, съществуващо и развиващо се в социални условия, е обект на манипулация. Това е начин за въздействие над околните чрез комуникация. Базира се на обмен на информация, независимо дали чрез  текст, реч, или невербални методи. Абсолютно всеки е подложен на  влиянието й, било то съзнателно или не. Това е така, тъй като всеки  човек комуникира и поддържа връзка с околния свят. Манипулацията може да се дължи на предаващия някакво послание  и желанието му да оказва влияние над събеседника, или се отдава на това как реципиентът  ще разтълкува полученото съобщение. Факт е, че тя съществува  във всяка сфера  на ежедневието ни,  в която може да се осъществи  предаване и приемане  на информация.

Днес безспорно мястото, където този процес  протича  най- често, е интернет. Имайки предвид , че всяка друга област от социалния  живот на хората вече е обвързана със световната паяжина, уеб се е превърнал в пространството, в което щом сме попаднали,  моментално ставаме обект на манипулация. В повечето случаи дори не сме наясно за това. И поради това, че днес интернет е най- лесния и достъпен начин за достигане до човешкото съзнание, манипулирането чрез него все повече се разраства и разгръща. Тук манипулацията намира различни проявления. Някои  от тях дори са възникнали в уеб пространството и няма как да съществуват извън него.

Един от методите, чрез който упражняваме въздействие в интернет, са явните послания. Те могат да бъдат с разнообразен характер или произход: литература, реклама, политика, икономика и т.н. Това определя и начина, по който да въздействат – дали емоционално, информативно,пропагандно, или  други. Те са създадени и качени с ясна за всички цел – да повлияят на останалите ползватели в мрежата.

Съществуват и редица други средства за манипулация в интернет. За голяма част от тях главна роля играе начинът,  по който се предава  информацията. В някои случаи онлайн манипулацията не се осъществява пряко,  а напротив.  Използват се косвени фактори  като подреждането на страниците при търсачките в мрежата. И тъй като продуцентът си поставя за цел посланието му да достигне до колкото  е възможно повече потребители, на които да повлияе, информацията, която той предлага, трябва да излиза възможно най- напред при съответно търсене в интернет. На това се дължи и бурното развитие на онлайн оптимизацията. По този начин, прилагайки различни ефективни способи, с  които да се въздейства на търсачките, се упражнява контрол и върху потока на информация. Ето как достигаме до извода, че един от начините за манипулиране в интернет,  е възможността да  влияеш  над разпространението на информацията, а за да се постигне  това, трябва да  упражниш въздействие върху  търсещите роботи. И понеже Google е най- голямата  търсачка за информация по зададена ключова дума, именно тя се превръща в обект на оптимизаторската  дейност. Разбира се, няма как да се упражни пълен контрол върху нея. Все пак получава над 200 млн. заявки ежедневно и е нормално алгоритъмът й да е дотолкова сложен, че  да бъде малко или много непредвидим. В противен случай, интернет би се превърнал в глобален спам.

Въпреки това, методите за влияние, прилагани  в момента,  имат ефект  и се използват така, че  да се достига до желаните резултатите при търсене в интернет. От казаното до тук, можем да направим извода, че за  да въздействаме на възможно най-много онлайн потребители несъзнателно, трябва да  сме на челни позиции в Google класирането.