План за привличане на медии и реклама

Интерактивен нюзрум: Как да привлечем медиите

Публикувано на в Реклама от Google+ профил:

В перфектния свят на PR специалиста трябва да имате постоянна комуникация с хората си за контакти от средите на медиите. Поддържайте връзка с тях по всяко време чрез телефон и електронна поща, а за хора, които познавате отблизо, използвайте програми за незабавни съобщения (IM). Когато правите това, журналистите постоянно ще се обръщат към вас за информация за марката ви, за бизнес проучвания, изказвания от експерти, интервюта с мениджъри и изявления на компанията. Да, медиите винаги ще разчитат на вас за сведения от страна на служителите ви и за взаимодействие помежду ви. Но вие можете (и трябва) също така да предоставите на разположение един интерактивен нюзрум, който да стане главният източник на достоверна информация, особено когато журналистите търсят идеи за материали по всяко време или използват вашия медиен център, за да се сдобият с извънредни новини. Нюзрумът също така е отличен начин да се поддържа контрол върху PR на марката и е много по-добре за журналистите да получават информация непосредствено от марката вместо от друг източник (особено във времена на криза или несигурност). Вие можете да бъдете там през цялото време. Така че е ваша отговорност да направите така, че нюзрумът на марката ви да е достъпен денонощно, да бъде обновяван ежедневно и да е интерактивен с инструментите за съвременния журналист, който е преуморен и „винаги гони краен срок”.

Вече стана ясно за основите на интернет нюзрума. Повечето журналисти очакват да видят в него определени прости, необходими елементи. Трябва да сте включили в нюзрума си следните ключови елементи:

– Информация за контактите на PR специалиста на вашата компания/редакторски контакт. Не карайте журналиста да търси тази информация. Информацията за контакти на отговарящите  за връзките с обществеността трябва да бъде на видно място и да е център на първата страница на нюзрума заедно с всякакви конкретни подробности за това как журналистът трябва да използва тази част на вашия уеб сайт. Много нюзрумове поставят информацията за PR контакти като опция на навигационната лента. Други марки избират информацията за PR контакти да се появява на всяка страница на видно място. Освен това журналистите виждат информацията за контакти на всяко едно прессъобщение, архивирана в нюзрума. Може да изглежда излишно, но е добре да се повтаряш, когато се касае за информация за контакти. Не бихте искали да рискувате заетият журналист в своята луда надпревара за информация да не види контактите на PR специалиста ви при първото си влизане в нюзрума.

– Основни факти за компанията. Основните факти могат да бъдат представени под формата на списък  с факти за дружеството или на презентация за компанията. Списъкът включва изпълнителния отдел на компанията, представянето й, продуктите и услугите й и настоящото й състояние. Този списък, разбира се, трябва да бъде обновяван, за да отразява най-последната позиция на компанията на пазара. Прегледът на компанията, или историческите данни, дава на журналиста представа за историята й и за това как се е развивала във времето. Това описание обикновено включва мисията/визията на компанията и стратегическата й насока. Редакторите гледат основните факти, за да получат представа за историята на дружеството, и ще търсят по-подробна информация, ако във вашия нюзрум има отдел за архивирани прессъобщения.

 – Виждането на компанията за нейния бизнес или настоящите събития. Да се открие специфичното тълкуване на компанията е толкова, лесно, колкото и да се оценят корпоративните презентации в тази област или изявленията на мениджъри, или да се прегледат за минало отразяване, което е изложено на лично място в нюзрума. Това се оказва особено полезно за журналиста, за да види какви други издания пишат или са писали за марката в миналото.

–  Достъп до финансова информация, ако е налична. Разбира се, ако сте частна компания, няма да публикувате финансовите си резултати. Обаче в справката можете да включите приблизителен брой, представящ вашите продажби и приходи за определен период от време или намеренията ви за растеж през следващите няколко години. Ако сте  обществена компания, вие сте длъжни да публикувате в раздела за инвестиционни отношения на страницата ви финансовите си резултати, които да са достъпни за журналисти, анализатори и обществеността.

– Лесни за изтегляне снимки, предназначени за публикации. Снимки и лого (ако компанията ви позволява тяхната употреба; някои не позволяват) са нещо чудесно за представяне на журналисти, желаещи да ги свалят за статиите си. Днес много нюзрумове предлагат дигитални файлове с ниска резолюция (72 dpi) за използване в интернет и с висока резолюция (300 dpi) за бързо сваляне за използване в печатна реклама. Образите подсилват дадения материал, но трябва да са ясно обозначени с надписи, които описват събитието или хората на снимката. Наличието на лого е сигурен начин да получите повече публичност на марката. Ако отделите време да организирате ваша фотобиблиотека (независимо дали по събития или по времеви период), ще видите благодарността на журналиста, когато снимките ви се появят в дадена статия. Това е невероятна реклама. Винаги ще има случаи, когато дадено издание ще иска собственият му фотограф да направи снимки. В тези случаи PR експертът ще бъде повикан, за да организира възможността за снимки.